Monthly Archives

februari 2017

  • Victoria

    Ta makten över min ekonomi

    Förra veckan skrev jag om framtiden och en av sakerna jag ska göra är att ta makt över min ekonomi. Nu har ekonomi ingenting med hälsa. Men att ta makten över…